Ben Tre strives to achieve an export turnover of 400 million USD

Tuesday 07,2017 / by admin / 595
Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tổ chức rà soát các thị trường xuất khẩu nông, thủy sản trọng điểm, hệ thống hóa yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phổ biến kịp thời cho thương nhân xuất khẩu, người sản xuất, doanh nghiệp.

Dự báo, trong các tháng cuối năm, một số sản phẩm dừa có giá trị gia tăng cao, kỳ vọng xuất khẩu ổn định và tăng về lượng như cơm dừa nạo sấy, sữa dừa. Ngoài ra, một số sản phẩm gia công cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao như hàng dệt may, túi xách.

Riêng các sản phẩm chỉ xơ dừa, kẹo dừa, thạch dừa tiếp tục gặp khó khăn do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Các sản phẩm thủy sản ổn định, có tăng nhưng tăng không nhiều do hạn chế về công suất.

6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Bến Tre đạt hơn 347 triệu USD, tăng 3,56% so với cùng kỳ và đạt 41,82% so với kế hoạch. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 240 triệu USD, tăng 3,45% so với cùng kỳ, chiếm 69,43% trong tổng kim ngạch xuất khẩu; doanh nghiệp trong nước hơn 106 triệu USD, tăng 3,81% so với cùng kỳ và chiếm 30,57% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.