Vỏ dừa cắt là dùng vỏ dừa đưa qua máy cắt tùy theo yêu cầu mà có kích thước thích hợp. Vỏ cắt thường dùng trong nông nghiệp trồng trọt, đặc biệt là trồng lan, bởi khả năng hút và giữ nước

Liên hệ với chúng tôi

Vỏ dừa cắt là dùng vỏ dừa đưa qua máy cắt tùy theo yêu cầu mà có kích thước thích hợp. Vỏ cắt thường dùng trong nông nghiệp trồng trọt, đặc biệt là trồng lan, bởi khả năng hút và giữ nước. Vỏ cắt có thể xả chát hoặc không tùy vào yêu cầu của khác hàng. 
Ngoài ứng dụng trong trồng trọt, vỏ dừa cắt có thể dùng để hút váng dầu bẩn với hiệu quả cao và chi phí thấp
 

Tiêu chuẩn chung:
- Kích thước tùy vào yêu cầu có thể từ 1-20mm
-  Vỏ cắt thành phẩm có thể ép viên hoặc đóng bao
- Vỏ cắt xả chát có EC < 1, hoặc tùy theo yêu cầu có thể có EC<0.5
* Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá sản phẩm 

Sản phẩm khác